23.July.11 : สวทช

การบรรยาย :       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช )
                               National Science and Technology Development Agency


              โดย :        คุณบุญเลิศ อรุณพิบูรณ์
                               หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาร ดิจิทัล

-  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -

Cloud Computing

 •  เกิดขึ้นเพราะโลกนี้มีเงินน้อยลง
 •  ทุกการประชุมสัมนาในทั่วทั้งโลกใช้เรื่องนี้เป็น หัวข้อหลักในการประชุม
 • ความหมายในมิติที่ 1 - ที่ตั้ง
          คืออะไรก็ตามที่ผ่านเข้าไปในอินเตอร์เน็ต แล้วเราไม่รู้ว่ามันไปรวมกันอยู่จุดศูนย์กลางที่ไหนนั่น
          คือไม่ต้องรู้ว่ามันไปผ่านเครื่องใหน
 • ความหมายในมิติที่  2 - กลุ่มก้อน จะไม่เป็นกลุ่มก้อน จะอยู่กระจาย
 • ความหมายในมิติที่3-มืดมน  คือไม่รู้ว่ามันไปผ่านเซิฟเวอร์ตัวใหน เพราะมันกระจาย
Black April 
 • เป็นเดือนที่อเมริกาไฟดับทั้งประเทศ อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ เซิฟเวอร์ล่ม ส่งผลไปทั่วโลก
 Cloud ระดับองค์กร
 • เช่น OCLC 
 • เป็นการตัดสินใจว่าเราจะบริการตัวเองหรือไปซื้อเซิฟเวอร์


Cloud ระดับบุคคล


เช่น gmail,Meebo,hotmail

แยกตามการให้บริการ


Public Cloud
Private Cloud
Hybird Cloud

แยกตามประเภทของเทคโนโลยี
 • Saas-Software as a service 
         ex. www.zoho.com,docs.google.com,Facebook,google
         เราไม่ต้องเขียนเอง
 • Iass-Infrastructure as a service
 • Paas-Platform as a service

Mobile Device

 • บริการต่างๆบนมือถือ
 • รู้จักผู้ใช้และพฤติกรรมจาก http://truehits.net/
 • Smart Phone : Java, Debain
 • eReader : 105
 • NetBook : windows
 • เมืองนอกจะมีบริการ เช่น ยืม-คืน บนมือถือ 

ดูลิงค์อื่นๆ   http://stks.or.th/elearning/
                   http://www.google.com/analytics/


Digital Content & Publishing

เน้น 3 อย่างคือ
1.การได้มาของเนื้อหา
2.กระบวนการผลิตคละรูปแบบ
3.ลิขสิทธิ์ต้นฉบับ การเผยแพร่Crosswalk Metadata
 • เป็นชุดของ Metadata
 •  คือ การทำMetadata ที่มากกว่า 1 แบบ เช่น March+ Doublin Core
 •  http://www.siamrarebooks.com/    
 • รูปแบบ e-books.
 • .doc
 • .pdf
 • flip ebook
 • flash flip ebooks
 • epunlishing
 • .ePub  : เป็นนามสกุล ไม่ใช่รูปแบบของสิ่งพิมพ์ เป็นมาตฐานที่เกิดขึ้นใหม่ หนังสือจะอยู่บนชั้นได้ต้องเป็นนามสกุลนี้
   

Digital Multimedia Book.
Example Of Metadata
 • METS
 • MODS
 • PDF Metadata
 • DOC Metadata
 • MARC
 • MARCMC
 • Doublin Core
 • ISAD ( g) 
 • CDWA
 • RDF
 • OWL
 • XIF
 • XMD
 • TPCT
Open Technology
 • z39.5 คือ โปรแกรมที่คล้ายๆสำเร็จรูป มีช่องมาให้กรอกข้อมูลคล้ายๆ มาร์ค นิดหน่อย เป็นออโตเมติก มีมานานแล้ว คือสามารถลอกเอาของห้องสมุดอีกแห่งมาแปะได้เลยแลกเปลี่ยนข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือผ่าน ILS  ห้องสมุดกับห้องสมุด
          ILS < ------- >  ILS 
 • z39.88 มี 2 ประเด็นใหญ่ๆ เกิดช้ากว่า
       
          ช่วยให้ข้อมูลบรรณานุกรมเหมือนกับ z39.5 แต่เป็นแบบห้องสมุดกับแอพอื่นๆ
          ILS < ------- > Apps
          การเพิ่มลำดับเว็บ/จัดลำดับเว็บ Webomertric
 • z39.88
 • OAI-PHM เป็นมาตรฐานที่อินเทรนด์ที่สุด ณ ตอนนี้ 
           มีแนวคิดคือ ทำ One Search
           OAI - PMH  < ------ One Search 
           ILS ,  DBs < -----> DBs, Apps 
         http://tnrr.in.th/beta/
           http://www.vijai.net เป็น One search เหมือนกันแต่ทำด้วยคิวลี่ (Web Query ) เหมือนกุเกิล 
           ไล่หาข้อมูลเอง
           One Search  ex. http:// tnrr.in.th  เว็บนี้ทำหน้าที่คือ โลกนี้มีข้อมูลอยู่ที่ไหนบ้าง ห้ามคีย์เข้าไป 
           คือไปดูดเอาข้อมูลของคนอื่นมารวมไว้ในที่เดียว เป็นซอร์ฟแวร์ออโตเมติก แต่จะตอบแค่
           เรื่องเดียว เช่น พิมพ์คำว่า ข้าว จะให้แต่เนื้อหา ข้าว ของที่ต่างๆแต่จะไม่บอกว่าเอามาจากใหน
           คือ มีกี่เว็บไม่รู้แต่ต้องเจอในเว็บนี้เว็บเดียว เช่นของ มช. เปิดเว็บ มช.เว็บเดียว แต่มีเว็บของ คณะ
           อื่นๆด้วย แต่ก็เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างเกิดยากเพราะต้องปิดระบบเดิมเพื่อเปิดระบบ OAI
         

           
 • Linked Data -->Web/Web 3.0
            -Web 1.0 คือ ให้คนใดคนหนึ่งสร้างเว็บแล้วเราอ่านอย่างเดียว
            -Web 2.0 คือมีคนซื้อ เซิฟเวอร์ให้เราเข้าไปเขียนเองเช่น บล๊อกเกอร์
            -Web 3.0 คือ ลิงค์  ที่ตอบมาเลย ไม่ต้องหา ชัดเจน เป๊ะ หัวใจของมันคือ Semantic Web
            เ-ช่น ถ้าเข้า google  พิมพ์เชียงใหม่ห่างจากกรุงเทพกี่กิโลเมตร จะไม่เจอเราต้องไล่หาเอง
            -ถ้าเป็นSemantic Web จะป้อนเป็นประโยคได้ ไม่ใช่คำ
            -Ex. ในอนาคต google ต้องหาแบบSemantic ได้คือต้องเป็นประโยค  30 euro in baht
             -http://www.wolframalpha.com/ ประกาศตัวว่าเป็นเว็บต้นแบบของ 3.0 • Metadata
     
 • Green Library  
       Global warming
      ...Green building
      ...Green ICT